top of page
Buildings from Above

SPRÁVNE PRÁVO

stit_edited.png

Správne právo je každodennou súčasťou života klientov. Máme bohaté skúsenosti a potrebné znalosti v oblasti správneho práva, cez stavebné právo, právo životného prostredia  až po právo na prístup k informáciám.

  • Pripravujeme podklady pre klientov v konaniach pred orgánmi verejnej správy.

  • Zastupujeme klientov pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy.

Kontaktujte nás.​

Úvodnú konzultáciu

vám poskytneme grátis.

bottom of page