top of page
stit_edited.png

O NÁS

Sme advokátska kancelária, ktorá reaguje na rýchlo meniaci sa svet okolo nás. Nachádzame nekonvenčné a pokrokové právne riešenia, vďaka ktorým bezpečne a komfortne dosiahnete svoj cieľ. Keďže je efektívnejšie predchádzať problémom, myslíme za vás o dva kroky vpred. Ku každému pristupujeme individuálne, po dôkladnej analýze všetkých detailov prípadu a vašich potrieb. Ľudskou rečou vám navrhneme stratégiu, ktorá bude realistická a nebude vo vás vyvolávať neprimerané očakávania. Komunikujeme s vami transparentne, takže ste riadne informovaný o vašom prípade. Naše služby  ponúkame za férovú cenu, ktorú komunikujeme včas, aby vás nič neprekvapilo. 

 

Našou doménou je sporová agenda vo všetkých oblastiach práva. Špecializujeme sa  aj na obchodné právo, občianske právo, trestné právo a správne právo a oblasť ľudských práv. Komplexné a dôsledné riešenia vieme poskytnúť aj v iných oblastiach súkromného a verejného práva. 

JUDr. Vladimír Janíček, LL.M.

attorney-at-law & managing partner

LinkedIN.png

Vladimír Janíček vyštudoval právo na Univerzite Komenského, Univerzite P. J. Šafárika (rigorózne štúdium) a Európske právo na Univerzite Gent (Belgicko). Taktiež absolvoval Kurz ľudských práv, migrácie a ochrany (certifikát o účasti) na European University Institute, vo Florencii (Taliansko). 

Vladimír Janíček má 9 ročnú právnu  prax v advokácií a 12-ročnú prax v právnej sfére. Vo svojich začiatok pôsobil ako právny zástupca žiadateľov o azyl, osôb s poskytnutou doplnkovou ochranou a azylantov  a tejto oblasti práva sa venuje doteraz. Neskôr pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR, kde aktívne využíval svoje vzdelanie v oblasti európskeho práva. Následne v roku 2013 začal vykonávať právnu prax v advokácií, najskôr ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií KRION Partners s. r. o., od roku 2018 ako samostatný advokát a od roku 2020 ako konateľ a spoločník advokátskej kancelárie JANÍČEK LEGAL s. r. o. 

 

Vladimír Janíček sa špecializuje na sporovú agendu vo všetkých oblastiach práva a má značné skúsenosti aj v obchodnom, občianskom, správnom, trestnom práve a v oblasti ľudských práv. Úspešne zastupoval viacerých klientov v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a pred Ústavným súdom SR.

 

Aktívne hovorí po anglicky, pasívne po francúzsky a nemecky. 

NAŠE HODNOTY

Dôslednosť

v riešeniach

Transparentnosť vo vzťahoch

bludisko.png

Nekonvenčný prístup

stit_edited_edited_edited.png
Vladimir Janicek.jpg

Rokov

10

skúseností

Vyriešených

120

prípadov

95 %

​Úspešnosť

sporov

bottom of page