top of page
Courthouse Steps

SPOROVÁ AGENDA

stit_edited.png

Sporová agenda je našou doménou, pričom kladieme na dôraz na precíznosť pri zastupovaní našich klientov. Máme dostatočné skúsenosti v sporoch zo zmlúv o dielo aj v sporoch o náhradu škody spôsobenej štátom. Zastupujeme klientov v tzv. správnom súdnictve, v konaniach pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva, v ktorých boli klienti opakovane úspešní. V sporovej agende externe spolupracujeme s inými advokátskymi kanceláriami, ktoré využívajú naše služby a skúsenosti.

 

V rámci sporovej agendy Vám ponúkame: 

  • dôkladná analýza právneho postavenia klienta pred začatím sporu 

  • precízne posúdenie skutkových okolností a dôkaznej situácie

  • zastupovanie klientov pri mimosúdnom riešení sporov

  • príprava všetkých druhoch podaní, riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov 

  • zastupovanie klienta v exekučnom konaní 

Kontaktujte nás.​

Úvodnú konzultáciu

vám poskytneme grátis.

bottom of page