top of page
People Walking

OBČIANSKE PRÁVO

stit_edited.png
  • Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti majetkových práv.

  • Analyzujeme a pripravujeme občianskoprávne zmluvy.

  • Zaoberáme sa ochranou osobnosti, náhradou škody a nemajetkovej ujmy v rôznych sférach života, vrátane medicínskej oblasti.

  • Dokážeme vyriešiť poistné udalosti či vyporiadať podielové alebo bezpodielové spoluvlastníctvo. 

  • S dôverou sa na nás môžete obrátiť aj v oblasti rodinného práva (rozvod manželstva, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, výživné, osvojenie). 

  • V oblasti pracovného práva zabezpečujeme kompletné právne služby, ako napríklad príprava pracovných zmlúv a dohôd, príprava manažérskych zmlúv, príprava interných smerníc, skončenie pracovného pomeru, náhrada škody, vypracovanie analýz či zastupovanie pred inšpektorátom práce. 

Kontaktujte nás.​

Úvodnú konzultáciu

vám poskytneme grátis.

bottom of page