top of page
Business Meeting

OBCHODNÉ PRÁVO

stit_edited.png
  • Zameriavame sa na zakladanie, zmenu a zánik obchodných spoločností v obchodnom registri (corporate governance), pred ktorým klientov aj zastupujeme.

  • Zabezpečíme úpravu vnútorných vzťahov obchodných spoločností.

  • Pripomienkujeme a posudzujeme obchodnoprávne zmluvy. 

  • Vymáhame nároky z obchodnoprávnych vzťahov.

  • Zabezpečujeme konanie a vedenie zasadnutí valných zhromaždení a iných orgánov obchodných spoločností.

  • Poskytujeme právne poradenstvo a realizácia zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností, ako aj zmien právnej formy.  

  • Zaisťujeme  súlad Vašej spoločnosti s právnymi predpismi, ktoré sa na ňu vzťahujú.

  • Vykonávame funkciu oprávnenej osoby podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

Kontaktujte nás.​

Úvodnú konzultáciu

vám poskytneme grátis.

bottom of page