top of page
Vyhledat

Precedens v oblasti ľudských práv

Vymožiteľnosť základného práva na informácie na Slovensku je stále obrovským problémom. Hoci osoby majú zo zákona právo na informácie v lehote 8 pracovných dní, súdy o žalobách rozhodujú aj niekoľko rokov. Informácia sprístupnená až po niekoľkých rokoch však často stráca na význame pre dotknutých žiadateľov. To bol aj prípad Transparency International Slovensko (TIS), ktoré sme zastupovali vo veci, ktorá sa týkala dokumentov ohľadom zákazky k predsedníctvu SR v Rade EÚ (kauza známa aj ako „Agentúra Evka“). Keďže súdne konanie nebolo ani po vyše štyroch rokoch ukončené, obrátili sme sa na Ústavný súd SR. Ten sa stotožnil s našou argumentáciou a v náleze II. ÚS 518/2021 prvýkrát vo svojej histórií konštatoval, že základné právo na informácie má aj časový rozmer. Zároveň Ústavný súd SR doplnil, že ak má mať základné právo na informácie praktický význam, musia súdy o týchto druhoch sporov rozhodovať prioritne, a nie až po niekoľkých rokoch. Toto prelomové rozhodnutie Ústavného súdu SR môže znamenať posilnenie ochrany základného práva na informácie, pretože osoby sa aj na jeho základe budú môcť domáhať rýchlej a účinnej súdnej ochrany. Vyjadrenie TIS a nález Ústavného súdu SR si môžete prečítať tu.

Konajú súdy či iné orgány verejnej moci vo veciach prístupu k informáciám neprimerane dlho? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis.

Comments


stit_edited.png
bottom of page