top of page
Vyhledat

Porušenie práv klienta uznala vláda SR

Opakovane sme Vám dali do pozornosti, že neprimerane dlhé konania sú na Slovensku veľkým problémom. Ochrane klientov pred týmto javom sa náležite venujeme, a s ktorým sa stretol aj klient advokátskej kancelárie JANÍČEK LEGAL s. r. o. Je účastníkom administratívneho konania o určenie kompenzácie za takzvané regulované nájomné, ktoré trvá už 5 rokov a stále nie je právoplatne ukončené. Porušenie práv klient konštatovala aj príslušná prokuratúra, čo však neviedlo k právoplatnému ukončeniu veci.Klient sa preto voči neprimerane dlhému konaniu bránil najskôr na Ústavnom súde SR, ktorý však sťažnosť odmietol pre nedostatok právomoci. Inými slovami, Ústavný súd SR uviedol, že klient mal vyčerpať iný prostriedok nápravy predtým než sa obrátil na Ústavný súd SR.
Z dôvodu odmietnutia ústavnej sťažnosti sme sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva a ten klientovi navrhol priznať finančné zadosťučinenie vo výške 2 600 EUR a náhradu trov konania vo výške 250 EUR, čo Slovenská republika akceptovala.Právna vec klienta ešte stále nie je právoplatne ukončená a ďalší vývoj vo veci nie je úplne jednoznačný. S klientom zvážime ďalšie právne kroky.Rozhodnutie ESĽP v tejto veci môžete nájsť tu.


Konajú súdy či iné orgány verejnej moci vo Vašich veciach neprimerane dlho? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis.

Comments


stit_edited.png
bottom of page