top of page
Vyhledat

OKRESNÝ SÚD PROTIÚSTAVNE ZASIAHOL DO PRÁV KLIENTA

Súdy môžu zasiahnuť do Vašich práv, vrátane majetkových práv, aj pri rozhodovaní o výške trov konania. Klient našej advokátskej kancelárie právoplatne prehral spor, v ktorom sme ho pred právoplatnosťou veci nezastupovali. Okresný súd rozhodol o výške trov konania, avšak podanou sťažnosťou sme namietali nesprávnosť tohto výpočtu, pričom sme vychádzali aj z rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR. Okresný súd v rozhodnutí na naše argumenty nereagoval a sťažnosť zamietol, v dôsledku čoho sme podali ústavnú sťažnosť. Ústavný súd SR našej ústavnej sťažnosti vyhovel a konštatoval porušenie základných práv klienta, vrátane jeho majetkových práv. Ústavný súd SR konštatoval, že okresný súd vôbec nereagoval na našu argumentáciu, pričom mal poznať rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR a ak sa od nej chcel odkloniť, mal tento odklon odôvodniť, čo však neurobil. Po vrátení veci Ústavným súdom SR, okresný súd zatiaľ nerozhodol. Uvedený prípad je dôkazom, že dôkladné právne zastupovanie je dôležité aj pri rozhodovaní súdov o výške trov konania a môže klientom výrazne pomôcť.Porušujú súdy Vaše základné práva v prebiehajúcich konaniach? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis. www.janiceklegal.sk

Comentários


stit_edited.png
bottom of page