top of page
Vyhledat

Žaloba klientov na nečinnosť orgánov nepomohla, naša ústavná sťažnosť áno

Vedeli ste, že máte právo na finančné zadosťučinenie voči neprimerane dlhým administratívnym konaniam? Podobne ako naši klienti, ktorí mali problémy s neprimerane dlhým stavebným konaním, ktoré trvalo v danom čase 6 rokov a spôsobovalo im veľkú frustráciu. Preto sme v mene klientov podali na Krajskom súde v Bratislave žalobu na nečinnosť týchto stavebných úradov, ktorý však v tejto veci tri roky (!) takmer vôbec nekonal. Krajský súd v Bratislave tak ešte prehĺbil problém klientov s neprimeranou dĺžkou stavebného konania, ktorý mal pritom promptne vyriešiť. Preto sme sa obrátili na Ústavný súd SR, ktorý nálezom I. ÚS 181/2021 konštatoval porušenie základných práv klienta zo strany Krajského súdu v Bratislave. Ústavný súd SR prikázal súdu konať a priznal klientom primerané zadosťučinenie, každému vo výške 1 600 EUR (spolu 3 200 EUR) a náhradu trov konania.


Konajú súdy či iné orgány verejnej moci vo Vašich veciach neprimerane dlho? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis.

Comments


stit_edited.png
bottom of page