top of page
Vyhledat

ÚSTAVNÝ SÚD SR SA ZASTAL KLIENTKY, KTORÁ SA NEMOHLA 6 ROKOV VIDIEŤ SO SVOJOU VNUČKOU

Ústavný súd SR v náleze III. ÚS 213/2022 konštatoval porušenie práv klientky, ktorá sa obrátila na súd, pretože sa nemohla stretávať so svojou vnučkou, čomu bránila matka vnučky. Súdy neboli schopné o takejto dôležitej veci rozhodnúť ani za 6 rokov konania, čím sa podľa nášho názoru nutne oslabili citové a osobné väzby klientky ako starého rodiča. Klientke bolo priznané aj primerané finančné zadosťučinenie, ktoré podľa nášho názoru mohlo byť aj vyššie vzhľadom na okolnosti prípadu. Oceňujeme však rýchle rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý vo veci rozhodol za 2 mesiace od podania ústavnej sťažnosti.


Nález Ústavného súdu SR môžete nájsť tu: https://www.ustavnysud.sk/.../Rozhodnutie%20-%20N%C3...


Konajú súdy alebo iné orgány verejnej moci vo Vašej veci zdĺhavo? Obráťte sa na nás.

Comentarios


stit_edited.png
bottom of page