top of page
Vyhledat

Úspech nášho klienta na Ústavnom súde SR urýchlil vybavenie jeho veci

Náš klient sa domáhal náhrady škody po poistnej udalosti. Keďže jeho konanie trvalo takmer šesť rokov a bolo pomerne jednoduché, obrátili sme sa na Ústavný súd SR, ktorý konštatoval porušenie základných práv klienta zo strany okresného aj krajského súdu. Ústavný súd SR prikázal okresnému súdu konať a priznal klientovi primerané zadosťučinenie vo výške 1 500 EUR a náhradu trov konania. Po náleze Ústavného súdu SR začal Okresný súd Pezinok konať a žalobe klienta vyhovel z podstatnej časti a rozsudok sa stal právoplatný.


Pozitívom nálezu Ústavného súdu SR je aj to, že konštatoval porušenie základného práva klienta voči obom konajúcim súdom, čím rešpektoval judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej je potrebné posudzovať neprimeranú dĺžku konania ako celok a pred všetkými stupňami súdnej sústavy, ktoré sa vecou zaoberali.


Konajú súdy či iné orgány verejnej moci vo Vašich veciach neprimerane dlho? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis.

Comments


stit_edited.png
bottom of page