top of page
Vyhledat

Kompenzácia pre trestne stíhaného klienta

Trestné veci musia byť vybavované rýchlo a efektívne, aby sa právna neistota obžalovaných osôb čo najskôr odstránila. Inak sa vytráca zmysel a účel trestného konania.


Voči klientovi advokátskej kancelárie KRION Partners s. r. o. a našej advokátskej kancelárie bola podaná obžaloba ešte v marci 2010, pričom ani v roku 2021, nebolo o obžalobe voči klientovi rozhodnuté. Trestné konanie voči klientovi tak trvalo a trvá šokujúcich 11 rokov. Pre zaujímavosť uvádzame, že Okresný súd Bratislava II doručoval klientovi uznesenie odvolacieho súdu takmer 2 roky (!), čo je šokujúce.


Ústavný súd SR, na základe ústavnej sťažnosti, nálezom II. ÚS 223/2021 konštatoval zjavne neprimeranú dĺžku trestného konania a priznal klientovi primerané zadosťučinenie vo výške 3 000 EUR a náhradu trov konania. Zároveň prikázal Okresnému súdu Bratislava II konať bez zbytočných prieťahov.


Konajú súdy či iné orgány verejnej moci vo Vašich veciach neprimerane dlho? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis.

Comments


stit_edited.png
bottom of page